Folkehelsekoordinator skal være kommunens kontaktpunkt når det gjelder saker som angår folkehelse, og skal være en pådriver og støtte i folkehelsespørsmål, sørge for folkehelse i planer, søke tilgjengelig kunnskap og jobbe kunnskapsbasert. Jorun Utne er folkehelsekoordinator i Salangen kommune.

Har du innspill eller spørsmål til folkehelsekoordinator ta gjerne kontakt på mail jorun.utne@salangen.kommune.no eller tlf: 97006303.

 

Salangen kommune er medlem i Midtre Hålogaland Friluftsråd. Link til deres side; http://www.halogaland-friluftsrad.no/

Friluftsrådet gir ut turkalenderen Naturlos som du kan lese her.

Salangen og Lavangen kommune har en turkonkurranse med 30 flotte turer. Les mer om 30-trimmen og hvordan du deltar her.