Mandag 17. juni klokken 18.00 inviterer Salangen kommune og Salangen Historielag til folkemøte om Kulturminneplanen på Lysthuset. Det blir gitt informasjon om arbeidet og det blir åpnet for innspill fra de oppmøtte. Arbeidsgruppa for kulturminneplanen arbeider nå med å samle inn informasjon om kulturminner i Salangen, og ønsker innspill fra Salangens innbyggere om hvilke kulturminner som ikke er registrert. 

Registrerte kulturminner i Salangen kommune kan sees på kulturminnesok.no

Innspill, bilder og tips angående kulturminner i Salangen kommune kan også rettes på mail til prosjektleder for kulturminneplanen; Jorun Utne.
Mail: jorun.utne@salangen.kommune.no
Tlf: 97006303