Kulturskolen i Salangen har nå startet med fjernundervisning for sine elever.

Per i dag har pianoelevene fått tilbud om fjernundervisning, dette melder vår pianolærer.

Det jobbes videre med både teater, gitar og trommer.

 

Bjarne Dahlberg

Kulturskolerektor