Tilsyn som omfatter inspeksjon med fyringsanlegg (ildsted, matesystem, røykrør, røykløp og skorstein), røykvarslere, slokningsmateriell, rømningsveier, oppbevaring av brannfarlig opplag i alle boenheter med fyringsanlegg.

Feiing av alle skorsteiner i helårsboliger etter behov, men minst en gang hvert fjerde år. Feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg. Behovet fastsettes av feieren på bakgrunn av fyringens art og sotmengde.

For spørsmål eller ytterligere informasjon kan brannsjef Kristen Finmark kontaktes 918 76 281.

Mer informasjon om feiesesongen 2019 (bla. om SMS-varsling)