Les mer på Bardu kommunes nettside

Søke om fritak

Når det gjelder feiing, så er det anledning å søke om fritak fra ordningen. Last ned skjema for søknad om fritak her (PDF)
Ordningen administreres og tjenesten utføres av Bardu Brann og Redning.

Lokal forskrift for gjennomføring av tilsyn og feiing av fyringsanlegg

Vedtatt Salangen kommunestyre 19.09.22 sak 054/22:

Til nedlasting: