De siste ukenes snøvær og lave temperaturer har bidratt til usedvanlig lite snøsmelting så langt. Det er i tillegg svært mye snø i fjellene, det meste som er registrert siden 1958.

NVE har vurdert sannsynligheten for flom i Salangen. Vurdering viser følgende:  

- 95% sannsynlighet for utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

- 90% sannsynlighet for alvorlig situasjon som forekommer sjelden og som kan medføre alvorlige skader

- 25% sannsynlighet for ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden

Det ventes stigende temperatur fra torsdag denne uka. Hvis dette slår til vil snøsmeltingen kunne komme godt i gang, og det vil føre til en merkbar vannføringsøkning i alle elver som kommer fra snødekte områder. Mest sannsynlig vil flomtopp være om 1 - 3 uker. Både tidspunkt for flomtoppen og hvor stor den blir er helt avhengig av hvordan været utvikler seg videre.

Erfaringsmessig så er det mest utsatte område i Salangen områdene rundt Elvenes. Her kan vann-nivå bli så høyt at vann kommer inn i enkelte bygg. I tillegg kan vei og bro over Storelvbekken bli oversvømt.

Kommunens innbyggere oppfordres til å følge med samt gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser samt skader:

- Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen, høyballer etc.)

- Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje så bør gjenstander flyttes opp fra gulv

- Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som kan bli oversvømt

Salangen kommune kan kontaktes på vakttelefon 97 08 62 22 ved behov for hjelp eller varsling.

 

På vegne av kriseledelsen i Salangen

Reidar Berg
Teknisk sjef, Salangen kommune

Tlf. 77 17 21 20 / 90 13 12 96 e-post: reidar.berg@salangen.kommune.no