Vi får besøk av 3 barnevernsproffer og en fabrikkarbeider. Tema for dagen; Gode voksne og nyttige tjenester for oss.

Eksempel på hva noe av dagen vil innholde;

- Hva er viktig for at tjenestene for barn og unge skal kjennes trygge og nyttige?

- Hvordan må voksne i skole, barnevern, psykisk helsearbeid og andre hjelpetjenester for barn og unge være for at vi skal kunne fortelle om det som er viktig for oss?

- Hvilke barnesyn og verdier kan ligge som grunnmur i arbeid med barn og unge i kommunen?

 

Medlemmer i fagforbundet/FO er gratis, ikke medlemmer 50kr. Vi håper på å fylle hele storsalen!

Påmeldingsfrist 31.05.18, påmelding til mob: 957 64 538 eller mail: fagforbundets@salangen.kommune.no

Mer info om de se: www.forandringsfabrikken.no

VELKOMMEN - Hilsen styret, fagforbundet Salangen