Fra og med uke 4 er tilbudet om transport for eldre over 65 år i Salangen kommune i gang. Aktivitetsbussen kjøres av frivillige tirsdager og onsdager. Tirsdager vil det være tilbud om transport til Sjøvegan sentrum og onsdager til kafé på SAFA. Unntak er siste tirsdag i måneden hvor turen går til Setermoen og andre onsdag i Buss tegning.pngmåneden hvor det kjøres til seniorkino på kulturhuset.

Ønsker du transport med aktivitetsbussen kontakt SAFA på tlf. 90595086 senest dagen før klokken 12.00.