Derfor må elevene ta vare på busskortene sine over sommerferien. busskort.png

Alle som har skoleskyss med buss inneværende skoleår og som skal ha skoleskyss neste skoleår vil få busskortene de har oppdatert i løpet av sommeren for bruk fra 1. skoledag i august.

Dette gjelder alle, også de som bytter skole. De som går fra ungdomsskole til videregående skal også bruke samme busskort som de brukte i ungdomsskolen.

Rådgiver skoleskyss
TFT Transport avd. Finnsnes
Troms fylkestrafikk