Salangen kommune er tildelt kr. 611 643 fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond.  

Midlene er tildelt kommunalt næringsfond og er øremerket tiltak for å utvikle aktiviteter basert på fiskeri og havbruk. Søknader blir behandlet av næringsutvalget i møte 13. april. Nærmere informasjon om kriterier og søkeprosess, se her.