Dette vannet kan ikke slippes inn på nettet, dermed kjøres grunnvannsbrønner inntil man måler at råvann fra Masterbakk er reint igjen. Det tas fortløpende vannprøver både av råvann ved Vannglass.jpgMasterbakk samt ute på nettet, så snart problem med E.coli avtar så stanses grunnvannspumper.

 

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

teknisk sjef, Salangen kommune

Tlf. 77 17 21 20  /  90 13 12 96

e-post:  reidar.berg@salangen.kommune.no