Den raskt økende digitaliseringen av samfunnet er en utfordring for mange eldre. Digital utenforskap hindrer samfunnsdeltakelse og bidrar til større sosial ulikhet. Gitt det at veldferdsteknologi vil prege hverdagen etter hvert som vi blir eldre, er det viktig at vi er fortrolige med den digitale utviklingen.

Salangen bibliotek finner du på kulturhuset, rett ved siden av Salangen skole.

Mer om digitalt utenforskap (digdir.no)