Dette er et desentralisert/ samlingsbasert studium som skal rulleres mellom Harstad, Midt-Troms og Narvikregionen hvert tredje år. Dette er en enestående mulighet for de som ønsker å bli grunnskolelærer, og det vil bli lyst ut 30 studieplasser. Vi oppfordrer hele regionen til å hjelpe oss å rekruttere kvalifiserte søkere. Søknadsfrist vil være medio april 2023.

Kontakt Studiesenteret ved Lene Jørgensen lj@ssmt.no / 92694885 hvis du trenger hjelp til å søke, vurdere kvalifikasjoner eller forbedring av karakterer fra videregående opplæring.

For mer info se tilbudet som ble lagt ut for Harstadregionen i våren 2022