Priser og gebyrer 2021

Vann, kloakk, renovasjon husholdning, septik og feievesen

Renovasjon

I tillegg kommer 35% mva.

  • Årsavgift pr. bolig: kr 3580,-
  • Årsavgift pr. bolig Lavangsnes/Håkavika: kr. 1000,-
  • Årsavgift pr. fritidsbolig: kr. 650,-

Septiktømming

I tillegg kommer 25% mva.

  • Årsavgift: kr. 939,-
  • Tømming utenom ordinær rute: kr. 2655,-

Feievesen

I tillegg kommer 25% mva.

  • Feie-og tilsynsavgift pr. bolig: kr. 630,-
  • Feie-og tilsynsavgift pr. fritidsbolig: 140,-

Barnehage

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling pr. måned 11 måneder i året:

100% plass (5 dager): kr 3135,-*
60% plass (3 dager) kr 1881,-
Enkeltdager (for barn som har plass i barnehage): kr 189,-

*Statlig vedtatt maksimalpris

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon 30% søsken nr 2
100% plass (5 dager): kr 2195,-
60% plass (3 dager): kr 1317,-
Enkeltdager (for barn med plass i barnehage): kr 132,-


Søskenmoderasjon 50% søsken nr 3
100% plass (5 dager): kr 1568,-
60% plass (3 dager): kr 941,-
​Enkeltdager (for barn med plass i barnehage): kr 95,-

 

Kost

Kost til selvkost (5 dager): 431,-
Kost til selvkost (3 dager): 260,-
Kost enkeltdager: 22,-

Helse og omsorg

SFO

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling pr. mnd. 11 måneder i året:

Full plass: kr. 2265,-
Morgenplass 0715-0815: kr. 790,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. 1560,-
Enkeltdager: 
Morgenplass 0715-0815: kr. 55,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. kr. 100,-

SFO er stengt de samme fire ukene som barnehagen om sommeren.


Ved forskjellige oppholdskategorier gis søskenmoderasjon til det barnet med lavest oppholdskategori.
Det gis søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fra 1.1.2020.

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO 1. og 2. trinn.
Fra skoleår 2021/2022 utvides ordningen til også å gjelde 3. og 4. trinn.

Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon 30% søsken nr. 2:
Full plass: kr. 1586,-
Morgenplass 0715-0815: kr. 553,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. 1092,-

Søskenmoderasjon 50% søsken nr. 3 osv:
Full plass: kr. 1133-
Morgenplass 0715-0815: kr. 395,-
Kveldsplass 1415-1615: kr. 780,-


Ved forskjellige oppholdskategorier gis søskenmoderasjon til det barnet med lavest oppholdskategori.
Det gis søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fra 1.1.2020.

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO 1. og 2. trinn.
Fra skoleår 2021/2022 utvides ordningen til også å gjelde 3. og 4. trinn.

Gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov.

For seint hentet barn

For hver påbegynt halvtime: kr. 330,-

Bibliotek