Det foregår ukontrollert spredning av koronavirus av mutert type i nordnorske byer. Vi må påregne at det vil komme smitte også til vårt område. Det er av høy verdi å forhindre spredning. Hvert smittetilfelle er en betydelig belastning for de som rammes og medfører isolasjon for smittede og karantene for nærkontakter. 

Da disse virustypene spres lettere enn den opprinnelige typen, må forebyggende tiltak skjerpes. Disse virustypene smitter via luftsmitte, små dråper (aerosol) som holder seg svevende i luften en stund og derfor kan spres mer enn 2 meter fra den som er smittet. Risikoen er størst innendørs.

Vi må derfor opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge;

Bruk munnbind på offentlige transportmidler, på offentlige kontor og i butikker.

Slik forebygger vi smitten sammen.

For idrettshallen og kulturhuset betyr dette: 

  • Besøkende og brukerne av idrettshallen / kulturhuset bør bruke munnbind. Det er den enkeltes ansvar å ha med munnbind som benyttes under besøket / bruken

  • De som benytter idrettshallen / kulturhuset har selv ansvar for å ta med eget munnbind, men det vil også være munnbind tilgjengelig for kjøp i idrettshallen (vakta) og på kulturhuset (biblioteket og kinoen) 

  • For skolens bruk av idrettshallen og kulturhuset gjelder egne regler i tråd med utdanningsdirektoratets retningslinjer

  • Styrke- og spinningrommet i idrettshallen stenges for allmennheten

For ytterligere informasjon ta kontakt med Salangen kommune, kulturkontoret

SE HER HVA SOM GJELDER FOR SALANGEN SKOLE

SE HER HVA SOM GJELDER FOR VASSHAUG BARNEHAGE