Statlige midler (NKOM-midler) 2021

Tildelt inntil kr 2 069 950 – 40% av godkjente totalkostnader på kr 5 232 000 

Midlene er tildelt for områdene:

 • Sommerset – Rotvika
 • Løksa
 • Baklia – grense Lavangen
 • Grønlia og Nattmålskaret kan inngå som opsjonsområde hvis aktuelt/disp. midler

Les mer om NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

Kart
Kart

Sommerseth - Rotvika

Kontrakt er inngått med Trollfjord 

Utbygningskostnad kr 1 901 181,-

 • Tilskuddsssum: kr 824 000,-
 • NKOM midler:   kr 618 000,-
 • Salangens andel: 206 000,-
Kart
Kart

Løksa

Kontrakt inngått med Trollfjord

Utbyggingskostnad kr 2 166 700,-

 • Tilskuddsssum: kr 1 000 950,-
 • NKOM midler:   kr    750 712,-
 • Salangens andel:    kr     250 238,-
Kart
Kart

Baklia-grense Lavangen

Kontrakt er inngått med Telenor

Utbyggingskostnad kr 816 838,-

 • Tilskuddsssum: kr 633 750,-
 • NKOM midler:   kr 475 312,-
 • Salangens andel:    kr 158 438,-
Kart
Kart

Grønlia og Nattmålskaret

 • Opsjonsområde – for dyrt å bygge fiber
 • Det utredes nå ei løsning mobilt brebånd (4G, 5G), Anbud går ut nå.
 • Det jobbes med prosjektet. Det er NKOM-midler igjen samt at kommunen sin andel er 25%
 • Ikke boligpressområde, friluftsområde

Rotvika - Lavangsnes

 • Det jobbes nå med ei løsning med mobilt bredbånd basert på 4G / 5G
 • Samarbeid Telia - Trollfjord
 • Mer info kommer snart

Prosjekter i Salangen - tidsplan

Oppgave

Tidsperiode / dato

Oppstart

Umiddelbart etter signering av kontrakt

Salg til abonnenter

snarest mulig *

Teknisk utbygging

8 måneder byggetid

Ferdigstilling og produksjonssetting

31.12.2022

Dokumentasjon

31.12.2022

Godkjenning og overlevering

18 mnd. etter signert kontrakt

 

* Salg til sluttbruker kan først finne sted 4 uker etter at standardavtale om grossisttilgang har ligget lett tilgengelig på tilbyders nettsider. Se NKOM sin side – Avsnitt Rimelige og ikke – diskriminerende vilkår