Kontaktpersoner:

Søknad sendes:

  • Konstituert pleie og omsorgsleder Hege Berntsen, tlf: 99106948, epost: hege.berntsen@salangen.kommune.no  

Søknadsfrist er 16.04.2023