Den digitale modellen har som mål å gi alle innbyggere i Salangen kommune innsikt i hvem man kan kontakte, og hva Salangen kommune kan bistå med i den enkelte sak.

Om du klikker på linken under, vil du bli ført videre til den digitale modellen som er under utvikling. 

https://salangen.samhandlingsmodell.no/

Det er også utviklet en digital handlingsveileder til bruk for ansatte i våre offentlige tjenester. Handlingsveilederen skal sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av den enkelte på tvers av tjenester og nivå. I tillegg skal kommunen sikre: 

  • Samarbeid på tvers av tjenester
  • Brukermedvirkning
  • Hindre brudd i oppfølgingen mellom flere tjenester

Om du klikker på linken under, vil du bli ført videre til den digitale handlingsveilederen som er under utvikling.

https://salangen.bedreinnsats.no/