• Barnehage/SFO: Frist for søknad om plass i den kommunale barnehagen i Salangen kommune og skolefritidsordninga ved Salangen skole er 1. mars 2018.
  • Registrering av førsteklassinger: Frist for registrering er 28. februar 2018.

 Salangen kommune ønsker at man bruker elektronisk skjema både for barnehage/SFO og registrering av førsteklassinger.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Vasshaug barnehage på 77 17 21 32 eller Salangen skole på 77 17 21 75.