Profil

Astafjord Utvikling AS (tidligere Arena Elvenes AS) er eid av Salangen kommune og har ansvaret for å drifte og utvikle Arena Elvenes, inkludert tilhørende bygninger og infrastruktur, samt prosjektledelse og næringsutvikling.

Arena Elvenes er en nedlagt øvingsleir og hjem til Nord-Norges første flyplass. Eiendommen ligger ca 12 km nord for Sjøvegan sentrum og grenser til Salangsvassdraget. Arena Elvenes skal være en arena for sivil og militær samhandling, fritidsarrangement, aktiviteter, samt nærings- og regional utvikling.

Åpningstider

Mandag-Fredag: 08:00-15:30

Kontaktdetaljer

  • Kontor: Kongsveien 72 (Huset mot Havet), 9350 SJØVEGAN
  • Bjørn Nordmo, mob. +47 917 00 556, e-post bjorn@arenaelvenes.no
  • Ingrid Helene Frantzen, mob. +47 979 69 043, e-post ingrid@arenaelvenes.no
  • Ronny Johnsen mob. +47 909 53 179, e-post ronny@arenaelvenes.no
  • Hjemmeside: www.arenaelvenes.no.