Astafjord Utvikling AS er eid av Salangen kommune, og har avtale om førstelinjetjeneste for næringslivet i Salangen. Næringsdrivende og gründere som har behov for støtte og veiledning kan henvende seg til Astafjord Utvikling (AU).

 

Retningslinjer for tildeling av midler fra kommunalt næringsfond 2019:

Næringsutvalget vil legge følgende prioriteringer til grunn for tildeling:

 1. Søknaden skal være forankret i Strategisk næringsplan for Salangen kommune
 2. Søknader som innebærer samarbeid mellom flere bedrifter.
 3. Søknader fra Elev og ungdomsbedrifter.
 4. Søknader som gir nye arbeidsplasser/ny sysselsetting.
 5. Søker skal ha vært i dialog med veileder hos Astafjord Utvikling AS før den behandles i næringsutvalget.
 6. Næringsutvalget ber kommunestyret tildele ressurser til kommunalt næringsfond i forbindelse med regnskapsavslutning 2018 eller fra havbruksfondet.

(Vedtak i Næringsutvalget 15. mai 2019 NÆR - 003/19)

Astafjord Utvikling AS driver med næringsutvikling, prosjektledelse, drift av studiesenteret i Salangen, og har i tillegg ansvaret for å drifte og utvikle Arena Elvenes, inkludert tilhørende bygninger og infrastruktur.

Arena Elvenes er en nedlagt øvingsleir og hjem til Nord-Norges første flyplass. Eiendommen ligger ca 12 km nord for Sjøvegan sentrum og grenser til Salangsvassdraget. Arena Elvenes skal være en arena for sivil og militær samhandling, fritidsarrangement, aktiviteter, samt nærings- og regional utvikling.

 

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00-15:30

Kontaktdetaljer

 • Kontor: Strandveien 41 (TK-bygget), 9350 SJØVEGAN
 • Bjørn Nordmo, mob. +47 917 00 556, bjorn@arenaelvenes.no
 • Trude Berg, mob. +47 480 33 414, trude@arenaelvenes.no
 • Facebook:

social-facebook-icon.png 

Astafjord Utvikling AS 

Arena Elvenes

 

 

 

 

*****Profil

Astafjord Utvikling AS (tidligere Arena Elvenes AS) er eid av Salangen kommune og har ansvaret for å drifte og utvikle Arena Elvenes, inkludert tilhørende bygninger og infrastruktur, samt prosjektledelse og næringsutvikling.

Arena Elvenes er en nedlagt øvingsleir og hjem til Nord-Norges første flyplass. Eiendommen ligger ca 12 km nord for Sjøvegan sentrum og grenser til Salangsvassdraget. Arena Elvenes skal være en arena for sivil og militær samhandling, fritidsarrangement, aktiviteter, samt nærings- og regional utvikling.

Åpningstider

Mandag-Fredag: 08:00-15:30

Kontaktdetaljer

 • Kontor: Kongsveien 72 (Huset mot Havet), 9350 SJØVEGAN
 • Bjørn Nordmo, mob. +47 917 00 556, e-post bjorn@arenaelvenes.no
 • Ingrid Helene Frantzen, mob. +47 979 69 043, e-post ingrid@arenaelvenes.no
 • Ronny Johnsen mob. +47 909 53 179, e-post ronny@arenaelvenes.no
 • Hjemmeside: www.arenaelvenes.no.