1. Deler av Strandveien der asfalt er dårlig / slitt. Totalt dreier det seg om ca. 1.373 m2 fordelt på flere områder langs etter vei.
  2. Deler av Helsesenterveien samt Lennsmannsjordet der asfalt er dårlig / slitt. Totalt dreier det seg om ca. 1.500 m2 fordelt på flere områder langs etter disse veiene.
  3. Deler av St.Hansveien der asfalt er dårlig / slitt. Totalt dreier det seg om ca. 286 m2 fordelt på flere områder langs etter vei.
  4. Deler av Melenveien der asfalt er dårlig / slitt. Totalt dreier det seg om ca. 1.552 m2 fordelt på flere områder langs etter vei.
  5. Vei Elvenes, reasfaltering av vei i område mellom Prestbakkveien og port ved Elvenes leir. Strekning som skal reasfalteres utgjør ca. 5.203 m2.

Dokumenter

Se vedlegg i formannskapssak 064/21 9. juni.

Det kan bli noe ytterlig asfaltering dersom det blir gjenstående midler på prosjektet, som har en kostnadsramme på inntil 2 millioner kroner.