Luftsportsaktiviteter 2023

(Tips mobil: Les i liggende format)

Tidsrom

Hvem?

Hva?

Fre 12. – søn 14. mai

Ingen aktivitet

Veger/flystripe ikke tørket

Ons 17. og tor 18. mai

Aktivitetsfrie helligdager

17 mai og Kr. himmelfart

Fre 19. – søn 21. mai

Ingen aktivitet

Veger/flystripe ikke tørket

Fre 26. – man 29. mai

Aktivitetsfri

Pinse helg

Fre 2. – søn 4. juni

Fallskjerm

Klubbhelg

Fre 9. – søn 11. juni

Aktivitetsfri

 

Fre 16. – søn 18. juni

Fallskjerm/Modellfly

Klubbhelg

Fre 23. – søn 25. juni

Fallskjerm

Klubbhelg

Fre 30. jun. – søn 2. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 7. – søn 9. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 14. – fre 28. juli

Fallskjerm

Midnight sun Boogie

Fre 28.– søn 30. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 4. – søn 6. august

Aktivitetsfri

 

Fre 11. – søn 13. august

NM-Bandhund

Ingen luftsportsaktivitet

Tir 15. – søn 20. august

Modellfly

NNM - IMAC

Fre 25. – søn 27. august

Fallskjerm

 

Fre 1. – søn 3. september

Aktivitetsfri

 

Fre 8. – søn 10. september

Moddellfly/Fallskjerm

Klubbhelg

Fre 15. – søn 17. september

Fallskjerm

Klubbhelg

Fre 22. – søn 24. september

Fallskjerm

Klubbhelg

Fre 29. sep. – søn 1. oktober

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 6. – søn 8. oktober

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 13. – søn 15. oktober

Fallskjerm

Klubbhelg

Fre 20. – søn 22. oktober

Aktivitetsfri

 

Fre 27. – søn 29. oktober

 

 

LAST NED OVERSIKTEN (PDF)

Generelt:

I forbindelse med utøvelse av aktiviteter som varer mer enn tre dager plikter den enkelte aktivitetsutøver å informere naboer langs Elvenesveien (fra brua og til porten). Dette skal gjøres ved skriftlig informasjon lagt i postkassene. Kopi av informasjon sendes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no. Informasjonen skal være lagt ut minimum fem dager før arrangementstart.

Arena Elvenes er et åpent område for friluftsaktiviteter. Det skal tilrettelegges for at allmennheten skal kunne benytte stranda på Elvenes i området fra flystripa og i retning elva.

I tillegg til det som fremkommer av Årshjulet vil det være slik at flystripa er åpen for enkeltflyvninger. Organisert bruk av flystripa skal ikke foregå ut over det som fremgår av Årshjulet.

All luftsportsaktivitet skal utføres i tråd med den til enhver tid gjeldende konsesjonsbestemmelsene gitt av Luftfartstilsynet, samt den til enhver tid gjeldende Driftshåndboka for Elvenes flyplass.

All bruk av Elvenes flyplass til luftsportsaktiviteter SKAL meldes inn i MYPPR

For uorganisert modellflyging gjelder følgende:

Utøver skal være medlem i Norges luftsportsforbund, og ha med seg medlemsbevis. Dette skal forevises ved forespørsel fra Astafjord Utvikling.

Priser for modellfly flyvning (gjelder pr person): Årskort kr 400,- dagskort kr 100,-

Før flyvning skal aktivitet meldes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no, meldingen skal inneholde: navn, adresse, telefonnummer og medlemsnummer i Luftsportforbundet.

Flyvning skal foregå med utgangspunkt i øvre sanitærbygg, og fortrinnsvis foretas vekk fra bebyggelsen, inkludert Flåget.

Ved annen flytrafikk skal modellfly landes og holdes på bakken.

Flyvning kan foregå til følgende tider:
Tirsdager og torsdager kl. 12-19. Første dato tirsdag 23. mai, siste dato torsdag 21. september. Ifm midnight sun Boogie (14.7-28.7) kan ikke modellflyving utføres

For uorganisert fallskjermhopping og seilflyvning gjelder følgende:

Innspill i sakens anledning er kommet etter møte med grunneierlaget 5.10.22 og 12.12.22
(i henhold til konsesjonsvilkårenes punkt fire), og brukerutvalget for luftsport 26.10.22.

Med bakgrunn i innspill fra nevnte parter har et enstemmig styre i Astafjord Utvikling AS i sak 4/23 besluttet følgende:

1.    Ordninga med årshjul (25 aktivitetshelger og 10 aktivitetsfrie helger) opprettholdes, og evalueres når ny konsesjon foreligger.

2.    Det åpnes opp for luftsportsaktiviteter (fallskjerm og seilfly) på inntil to av følgende ukedager (tirsdager, onsdager og torsdager) i perioden fra og med mai til og med oktober. Det kan utøves luftsportsaktiviteter fra klokka 1200 til klokka 2100. Totalt antall dager med midtukeaktiviteter begrenses til åtte (8). Hver enkelt midtukedag som benyttes skal fortløpende rapporteres på E-Post til Astafjord Utvikling AS. Luftsport må avklare internt seg mellom hvilke dager per uke det skal være aktiviteter, samt koordinere interne aktiviteter.