Følgende kriterier vektlegges:

  • Noen som med sitt gode humør sprer trivsel og glede rundt seg. Salangen kommune, kommunevåpen
  • Noen som uoppfordret gjør noe positivt for miljøet på arbeidsplassen.
  • Noen som oppmuntrer og støtter kolleger som sliter med problemer og gir ros og varme.

Forslag sendes på e-post til: 

hege.berntsen@salangen.kommune.no eller per brev til samme.

Utvelgelsen skjer på møte i AMU 24. oktober kl 13.30. Vinner av arbeidsmiljøprisen offentliggjøres på kommunemiddagen 2. november.

 

Mvh

For AMU

Hege G. Berntsen
personalsjef