Finnut Consult AS bistår med gjennomføringen av anbudskonkurransen, og spørsmål må rettes til dem. Oppdragsgiver ønsker anbud på for perioden 01.01.2020(01.09.2019) til 31.12.2022 med ett års opsjon. Det vil kunne være forskjellig opp starts dato for det enkelte område.  Det er i dag for få veterinærer i vakttjenesten og oppdragsgiver ønsker tiltredelse så raskt som mulig for å fylle opp tjenesten med veterinærer.

Salangen kommune er (vertskommune) driftansvarlig, og har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt i kommunene Salangen, Dyrøy, Lavangen, Bardu, Ibestad. 

For å komme rett til konkurransen, klikk på lengen under:

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/109485309/veterinaervakttjenester-i-kommunene-salangen-dyroey-lavangen-bardu-og-ibestad-2019-anbud.aspx

Innleveringsfrist anbud: 14.08.19 kl. 12.00

 

Ved spørsmål ta kontakt med Finnut.

 

Mvh

Hege G. Berntsen

Personalsjef

Salangen kommune

Tlf. 93020093 eller 77172003

Hege.berntsen@salangen.kommune.no