• Sigrun W. Prestbakmo (SP) - ordfører
  • Terje Bertheussen (H) - varaordfører
  • Anne Vestermo Nesje (KrF)
  • Sveinung Nyvoll (AP)
  • Ingrid Frantzen (AP)
  • Ann Kristin Østvik, Fagforbundet
  • Tone-Helen Gundersen, Fagforbundet
  • Torfinn Utheim, Utdanningsforbundet