1. Barnehagene er åpen fra kl 07.15 – 16.15 alle virkedager, unntatt lørdager, julaften, onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften. Barnehagen stenger 16.15. Da skal alle barn ha forlatt barnehagen.
  2. Det foretas behovsundersøkelse blant foreldre/foresatte angående behov for åpent i forbindelse med jule- og påskehøytiden.
  3. Personalet i barnehagen skal i løpet av året avvikle fem kurs og planleggingsdager. Barnehagen er stengt disse dagene.
  4. Barnehagen er stengt i tre uker sammenhengende i løpet av sommeren, uke nr 29, 30 og 31.
  5. Barna skal i løpet av barnehageåret ha fire ukers ferie. Den fjerde ferieuka tas ut i barnehagens ordinære åpningstid, og skal meldes til barnehagen innen 1 mai.