Sommerverter eller sommerpatrulje skal bidra til trivsel og glede for besøkende og innbyggere gjennom å utføre fellestiltak for næringslivet.
Vanning av de flotte blomstene vi har i sentrum, informasjon til besøkende og rydding er noen av oppgavene som skal utføres.
Til sammen sju ungdommer deler på å være sommerverter i Salangen fram til lørdag 14. august.