- Jeg er glad for at vi kommer så godt ut på denne kåringen, sier ordfører Simon Løvhaug. Vil vil fortsette arbeidet med å legge enda mer til rette for åpenhet i kommunen.

Om åpenhetsbarometeret 2023:

Viktig for innsikt:

Det er Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport sammen som de tre siste årene har undersøkt hvordan kommunene legger til rette for åpenhet i kommunene, og hvordan dette etterleves i praksis. Resultatene presenteres altså i Åpenhetsbarometeret.

Salangen kommunes innsynsside

Kilde:

KOMMUNAL RAPPORT / ÅPENHETSBAROMETERET 2023