Feie og tilsyn av fritidsboliger er omfattet av feie- og tilsynstjenester på lik linje med heltidsbolig. Tjenesten utføres av Bardu brann og redning.

Hvis du ikke bruker fyringsanlegget ditt kan du søke om fritak for avgiften.

For mer informasjon og skjema «Fritak feie- og tilsynsavgift» se https://www.bardu.kommune.no/feiervesen.478351.no.html.

Søknaden skal sendes til Bardu, da det kun er feiertjenesten som kan innvilge fritak.