Det hele startet i 1985, og deretter har Salangen historielag gitt ut årbokas hvert eneste år. Kulturminnene som ligger i bøkene er svært viktig for Salangen. Det er masse kultur her som er beskrevet, og det er nær sagt ikke et sted i Salangen som årboka har vært på et eller annet tidspunkt.

Av innholdet kan vi bla nevne krigsminneløypa i Salangen, Lavangen og Gratangen og skolen i Løksebotn, 

Kjøp årboka og hjelp til med å videreføre tradisjonen!