Grønn skrift: Angir helger uten kollisjon. Blå skrift: Angir kollisjoner mellom innrapporterte aktiviteter. Der annet ikke fremgår må aktivitetsutøverne selv avklare om det skal være felles aktivitet eller om kun den ene part skal utøve aktiviteter. Rød skrift: Angir aktivitetsfrie perioder.

 

elvenes-2019.jpg

I forbindelse med utøvelse av aktiviteter som varer mere enn ei helg plikter den enkelte aktivitetsutøver å informere naboer i Øvre Salangen. Videre at man selv sørger for merking og skilting ifm egne aktiviteter, samt at det tilrettelegges slik at allmennheten skal kunne benytte stranda på Elvenes i området fra flystripa og i retning elva. Det er svært viktig at planen som foreligger blir fulgt opp slik den foreligger.

I tillegg til det som fremkommer av «års hjulet» vil det være slik at flystripa er åpen for enkeltflyvninger uten at dette er innrapportert. Imidlertid skal organisert bruk av flystripa ikke foregå ut over det som fremgår av «årshjulet».