Salangen Menighetsråd, som også er valgstyre, godkjente torsdag 2. mai 2019 nominasjonskomiteens valgliste til høstens lokale kirkevalg.

Nominasjonskomiteens liste
Nr Navn Fødselsår
1 Ann Kristin Bakkemo 1965
2 Lars Andreas Nesje 1956
3 Inger Mikalsen Strand 1963
4 Andreas Bay 1976
5 Veronika Helen Nylund 1972
6 Elena Khenriksen 1976
7 Sissel Fjelstad 1948
8 Torulv Klausen 1947
9 Katrine Mari Nordgård 1981
10 Tor Ivar Sommarset 1949
11 Aasa Rebekka Utstøl 1961
12 Ellen Ingebjørg Myrmel 1947