Arbeidet består i hovedsak av gressklipping og noe tilrettelegging ved begravelser. Søker bør være over 18 år.

Vi har behov for sommervikar i perioden 24.juni - 16.august. Du kan søke for hele eller deler av perioden.

Inntil 80 % stilling på Salangen gravlund.

Inntil 20 % stilling på Elvenes gravlund.

For mer informasjon kontakt kirkeverge Tonje Østvik på telefon 913 61 247.

Søknadsfrist 20. mai 2019

Søknaden sendes Salangen menighet, Salangen kirke, 9350 Sjøvegan eller mail: post.salangen@kirken.no