Salangen kommune er organisert etter en to nivå modell. Den strategiske ledelse utøves av administrasjonssjefen i samarbeid med strategisk ledergruppe, som består av kommunal-, økonomi- og personalsjef. Vi søker etter en toppleder som kan kombinere et tydelig og strategisk lederskap med samfunnsengasjement, gjennomføringskraft og entusiasme. Vår nye toppleder forutsettes å være en drivkraft i å videreutvikle et godt samspill mellom administrasjon, ansatte og politikk. Den som tilsettes må kunne identifisere seg med kommunens verdier; sprek, romslig og fremtidsrettet, og ha fokus på disse i den videre utviklingen av kommunen.