Historie

Sjøvegan mottak har vært i kontinuerlig drift siden 1989 og er et av landsdelens eldste asylmottak. Mottaket drives på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennom gjeldende lovverk, krav, rundskriv og føringer (se UDI). Driftsoperatør er Salangen kommune hvor Sjøvegan mottak er en selvstendig avdeling. Vi har totalt plass til 166  asylsøkere fordelt slik; egen enslige mindreårige avdeling med 30 plasser (fra 01.01.19 ble mottaket tatt ned til 30 plasser på EM-avdelingen) og ordinær avdeling med 136 plasser.

 

Lokalisering

Salangen kommune ligger i Indre Sør-Troms og er lett tilgjengelig fra både Kart avstanderBardufoss flyplass (50 minutter unna) og Evenes (1 time 40 minutter) kjøring fra Sjøvegan. Det er god bussforbindelse til Tromsø, Narvik og Harstad. Alle disse byene har sykehus.

Sjøvegan er regionssenter for Indre Sør-Troms og har alle tjenester samlet i sentrum. Barnehage, barne-og ungdomsskole og videregående skoler, fantastisk utendørs og innendørs idrettsanlegg, kulturhus, kulturskole, butikker og alle andre offentlige tjenester som helsesenter. Alle disse er innen gangavstand fra mottaket. Salangen er også vertskommune for en rekke interkommunale, fylkeskommunale og statlige etater som bla.:

Alle telefonnummer

Navn

Intern/kort nr.

Mob. nr.

RESEPSJON/HOVEDNUMMER

771 72 099

 

Miljøkontor 1

2108

920 35 214

Miljøkontor 2

2109

920 45 539

Miljøkontor  3

 

920 43 977

Cameron

2100

917 40 689

Jenny

2101

920 46 653

Ann-Kristin

2105

920 38 218

Anja

2104

920 40 732

Marion

2103

920 47 673

Renate

2106

920 39 709

 

Kontaktinformasjon, adresse

  • Sjøvegan statlige mottak for asylsøkere, Sandberganveien 2, 9350 Sjøvegan
  • Alle telefoner, se over
  • Mottaksleder: 920 46 653, internnr 2101
  • E-post: jenny.myrvoll@salangen.kommune.no
  • Mottaksleder er underlagt administrasjonssjefen i Salangen