VM på Idrettsheia!

MER INFORMASJON:

I Salangen har vi asylmottak, avdeling for enslige mindreårige og barn- og ungdomsinstitusjonen, Lamo. Vi har derfor mange ungdommer og unge voksne med ulike bakgrunner og etnisitet. Salangen AUF ønsker å samle alle disse for å skape et bedre samhold i bygda vår. Vi ønsker også å invitere andre fra nabokommunene og resten av Troms fylke for å skape vennskap på kryss og tvers av fylket.

3. – 4. juli 2012 og 26. – 27. juni i 2013 gjorde vi akkurat dette! Det ble en forrykende suksess og det var mange fornøyde mennesker tilstede.

Bli med 2. juli på Idrettsheia i Salangen!

Link til promoteringsvideo og video fra selve arrangementet

Mvh

VM på Heia komiteen
v/ leder, Maia Gartland Hoff
95848418
maiahoff@online.no<mailto:maiahoff@online.no>