Viktige telefoner

Hvem

 Funksjon

Telefonnr.

Sentraladministrasjonen

   

Servicetorget

Sigrun Wiggen Prestbakmo

 

Ordfører

771 72003

481 80945

Frode Skuggedal

Administrasjonssjef

480 44904

Hege G. Berntsen

Personalsjef

930 20093

Johnny Sagerup

Kommunalsjef

410 32004

Grethe Davidsen Kleppe

Servicetorget

976 83967

Wenche Pedersen

Servicetorget

932 71999

Helseavdelingen

   

Lars Nesje

Enhetsleder

 

Legekontoret, timebestilling mm

 

771 72065

Helsestasjonen

 

771 72180

Marit Sagerup

Ledende helsesøster

 

Fysioterapi

 

771 72080

Paula Ryeng

Ledende fysioterapeut

920 46283

Marie Solseth

Fysioterapeut

920 43885

Ergoterapi

 

 

Anne Vestermo Nesje

Ergoterapeut

920 31528

Psykiatritjenesten

 

 

Ingeborg Sagerup

Fagleder

410 32007

Lill-Karin Sagerup

Hjelpepleier

481 92719

Resultatenhet pleie- og omsorg
 

  771 72081
Ellen J. Bertheussen Enhetsleder 771 72081
SABE - Salangen bo- og eldresenter:    
Vaktrom Solstua   771 72090 og 991 52 8 45
Blåklokka   771 72088

Personal

   

Hege G. Berntsen

Åshild Utmo

Personalsjef

Personalkonsulent

930 20093

922 04805

IKT-avdeling

 

 

Viggo Hansen

IKT fagleder

913 22779

Jakob Treland

IKT-konsulent

922 70053

IKT-support

 

771 2152

Økonomiavdelingen

   

Heidi Sund Aasen

Økonomisjef

916 12485

Harald Pedersen

Konsulent

922 07590

     

Resultatenhet Salangen skole / SFO

   

Hovednummer til skolen

 

771 72175

Lars-Georg Nordhus

Rektor/enhetsleder

414 73 410

Finn telefonnr. til ansatte på skolen

 

 

     

Resultatenhet barnehager

   

Liz Heggelund

Veronica Johansen

Gå til oversikt over barnehagene

Enhetsleder

Styrerasssistent

 

987 67820

987 67823

 

     

Resultatenhet Miljøtjenesten

   

Kim-Håkon Pedersen

Enhetsleder Miljøtjenesten eRyet

 

928 33 009

Lene Sæther

Enhetsleder Bosettingstjenesten

922 89350

Resultatenhet Sjøvegan statlige mottak

   

Resepsjon / hovednummer

 

771 72099

Jenny S. Myrvoll

Enhetsleder

920 46653

Andre telefonnummer på mottaket

 

 

Resultatenhet Kultur

   

Kulturkontoret

 

467 46007

Kurt Jan Kvernmo

Kultursjef

900 52222

Bjarne Dahlberg

Kulturskolerektor

909 75611

Resultatenhet Teknisk

   

Reidar Berg

Enhetsleder

901 31296

Tor Jostein Jenssen

Avd. ingeniør

481 80878

Tore Uthaug

Kommune-og samfunnsplanlegger

404 00125

Johan Harald Gamnes

Avd. ingeniør kart og oppmåling

932 60222

Vedlikeholdsavdelingen

   

Børge Lind

Formann

481 80870

Vakttelefon vedlikeholdsavdelingen

 

970 86222

     

Resultatenhet landbruk/skog

   

Inge Fredheim

Enhetsleder

900 25730

Oversikt og kontaktinformasjon for arbeidstakerorganisasjonene i Salangen kommune