Vi gjør et byks på Kommunebarometeret

12 sektorer 

Kommunebarometeret, presentert av Kommunal rapport, rangerer kommunene på 12 sektorer; grunnskole, pleie og omsorg, barnehage, barnevern, økonomi, helse, sosialtjeneste, kultur, miljø og ressurser, saksbehandling, VAR (vann, avløp, renovasjon) og kostnadsnivå.

På området barnehage er Salangen kommune er rangert som nr 9 i landet, noe som er svært bra og vi er svært stolte over. I tillegg scorer vi høyt på helse med en 56 plass, og på pleie og omsorg med en 57 plass. I tillegg er det en gledelig fremgang på sektor grunnskole der vi har gått fra en 304 plass i 2016 til plass nr 192 i 2017, samt på vann, avløp og renivasjon der vi har forbedret fjorårest 274. plass til 181 i år.  

Hvordan vi leverer tjenester

En slik kåring eller måling som kommunebarometeret gjør er et forsøk på å beskrive hvordan kommunene leverer tjenester på de ulike fagområdene. Det baserer seg på Kostra - tall, og annen nasjonal statistikk. Nytt av året er mer inngående kriterier for vurdering, som går mer inn i ulike sider ved de forskjellige tjenestene, og gir et mer detaljert bilde av de ulike kommunene.

Gode resultater og fremgang

Salangen kommune har gode resultater på mange sektorer, og fremgang på viktige områder. Resultatene fra Kommunebarometeret vil bli brukt til å jobbe videre med å utvikle og forbedre tjenestene, og det er like viktig å se på egne reultater opp mot tidligere år som å se på rangering i forhold til andre kommuner.

All honnør til ansatte i Salangen kommune som gjør en avgjørende jobb hverdag for å levere gode tjenester til innbyggerne, og som samtidig bidrar til at Salangen hevder seg høyt på Kommunebarometeret for 2017. 

 

Med vennlig hilsen
Sigrun Wiggen Prestbakmo
ordfører Salangen kommune