Velkommen til Strandparken!

Det er etablert isflate på vinteren med tilskudd fra Norges skøyteforbund. Denne er mye benyttet til aktiviteter både av skolen og andre brukere utenfor skoletiden. Tidligere har plassen vært benyttet til sirkustomt, og Elveleund camping har nå tilrettelagt for oppstillingsplasser for bo-biler og campingvogner - med tilhørende tømmeplass for mobile toaletter. Det siste året har området vært mye benyttet av caravangjester!

Siste tilskudd er at det i 2016 ble søkt spillemidler til en aktivitetspark som skal berike området ytterligere til bruk for skoleelever, campinggjester og andre besøkende i Salangen/Sjøvegan. Departementet innvilget søknaden og arbeidet med aktivitetsparken er godt i gang. Den planlegges fullført i løpet av høsten 2017.

Levekårsutvalget behandlet saken om navnebytte i møte 24. oktober. Det var i alt kommet inn 13 flotte forslag til navn. Det nye navnet er Strandparken!