Velkommen til garasjesalg på SAFA

Inne på SAFA er det salg av:

  • ”Ting og Tang” på BruktBua.
  • Ruth-Anna Aune sine gode lefser.
  • Lapskaus, rundstykker, kaffe og kaker.
  • Lodd og åresalg.