Vedr. anmodning om redusert fartsgrense Sjøvegan sentrum

Konklusjonen fra Statens vegvesen

Etter en nøye vurdering, vil Statens vegvesen på nåværende tidspunkt ikke gå inn for å endre fartsgrensen på fv. 84, slik det søkes om.

Det er ikke klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28-36 på avgjørelser om at det ikke skal fattes et skiltvedtak (ikke enkeltvedtak). En avgjørelse om at det ikke skal fattes et nytt skiltvedtak kan heller ikke kreves overprøvd etter skiltforskriften § 31.

Last ned hele saksdokument 15/200282-1 her (2 mb pdf)