Vedlikeholdshallen på Elvenes selges

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Ny budfrist settes til 01.april 2014 kl 10.00.
2. Ved innlevering av bud må budgiver spesifisere formål ved kjøp av bygget.
3. Formannskapet vil prioritere videre forhandlinger om salg til interessenter som vil medføre etablering av arbeidsplasser.

Skriftlige bud leveres servicetorget Salangen kommune (herredshuset 2. etasje), eller sendes pr. mail til postmottak@salangen.kommune.no