Vasshaug barnehage inviterer Salangen skole på samisk utstilling

Salangen kommune er blitt en språkkommune  og Vasshaug barnehage synes det er en  fin måte å synliggjøre dette på. Personalet i barnehagen hadde  samlet inn  samiske gjenstander og lagde i fellesskap en samisk utstilling. Rigmor Thomassen Sjøgren og Veronica Johansen hadde lagd et undervisningsopplegg til de ulike klassetrinnene.  Fra Salangen skole kom  1. 2.3.4.5 og 6.klassene og fremmedspråklige fra 7.8. og 9 klasse. Elevene lyttet ivrig og hadde mange spørsmål om hva samisk språk og kultur er. For eksempel hva rein blir brukt til, om de samiske draktene, hvordan samene levde før og nå osv. Rigmor hadde sin egen kofte på seg, og de lurte på hvorfor hun hadde den på. Noen kjente igjen lavoen som de har sett på Heia til Tromsø. En elev syntes at de samiske draktene  og joik var lik det Afghanske.  Noen elever fikk også prøve de vakre samiske draktene som Rigmor hadde sydd. Mobilkameraene kom fram og elevene fikk ta bilder av seg selv i samiske kofter og luer.

Vasshaug barnehage er en lærende organisasjon og har delt sin samiske kunnskap med Salangen skole. Takk til elever og lærere for besøket og et godt samarbeid.

 

Vasshaug barnehage 13.02.17.

Veronica Johansen, styrerassistent

Rigmor Thomassen - Sjøgren, pedagogisk leder