Varehandelen i Salangen øker

 Etter å ha passert Bardu for få år siden er det nå  bare kommunene Lenvik, Tromsø, Harstad og Nordreisa som har større handelsomsettning pr innbygger enn Salangen i Troms. Det er en utvikling en må kunne si seg fornøyd med. Dette befester også Salangen og Sjøvegan som handelssted for ett større omland.

Tallene under ble offentligjordt av SSB nå i november.