Vann og avløp i Salangen kommune

Todelt gebyrsystem

Vann og avløpsgebyr er bygd opp som ett todelt gebyrsystem som består av følgende:

  • Abonnementsgebyr  (fast del)
  • Forbruksgebyr  (variabel del)

 

Abonnementsgebyr  (fast del)

For abonnementsgebyr som er den faste del av avgift så gjelder følgende:

  • Abonnementsgebyr er ett fast beløp uansett størrelse på bygg samt type forbruksmåling (installert vannmåler eller forbruk beregnet etter areal).
  • Abonnementsgebyr er det samme for boliger og næringsbygg (vedtatt for år 2017).
  • Ett abonnement gjelder for en bolig med maks en utleieleilighet eller maks 2 hybler med felles bad.

 

Forbruksgebyr  (variabel del)

For forbruksgebyret som er den variable delen av avgift så gjelder følgende:

  • Avgift uten målt forbruk, gebyr beregnes ut fra størrelse på bolig (bruksareal BRA benyttes som grunnlag for beregning av avgift).
  • Avgift med målt forbruk, gebyr beregnes ut fra målt forbruk av vann i m3. Forbruk måles med installert vannmåler.

Dersom man ønsker avgift etter målt forbruk så må det installeres vannmåler. Det må søkes om tillatelse til å installere vannmåler, søknad sendes Salangen kommune ved Teknisk avdeling for behandling. Kostnader knyttet til installasjon av vannmåler samt drift av denne ligger hos abonnent.

 

Hytter/fritidseiendommer

For hytter/fritidseiendommer med innlagt kommunal vannforsyning så gjelder følgende:

  • Abonnementsgebyr (fast del av gebyr) er det samme som for øvrige abonnenter (vedtatt for år 2017).
  • Forbruksgebyr (variabel del av gebyr) beregnes på samme måte som for øvrige abonnenter.
  • Ved ett lavt vannforbruk har man mulighet til å søke om installasjon av vannmåler, noe som kan resultere i ett redusert forbruksgebyr.

 

Bedrifter/næringsdrivende

Alle bedrifter/næringsdrivende skal betale gebyrer etter målt forbruk. Dette betyr at man må ha vannmåler installert.

Ved spørsmål relatert til vann og avløpsgebyrer, kontakt Teknisk avdeling.

Les mer:

 

 

Med vennlig hilsen
Reidar Berg
teknisk sjef Salangen kommune