Tidligstemmegivining

Velgere som ønsker å stemme i perioden mandag 1. juli til fredag 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal stemme.
Sted: Salangen bo- og eldresenter, resepsjonen
E-post: postmottak@salangen.kommune.no

Stemme hjemme

Mandag 9. september (i Salangen også 8. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.
Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknad om å få stemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka før valget) må være mottatt av valgstyret senest 4. september.

Søknad sendes Valgstyret i Salangen, Postboks 77, 9355 Sjøvegan.
Telefon til valgstyret: 77 17 20 03 / 77 17 20 10

Forhåndsstemmegivningen

Starter 12. august


Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 9. september.
Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.
Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 12. august ta kontakt med din hjemkommune.
For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt under.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 12.00 og kl. 14.00 fra 12. august og til og med 6. september 2013:

Salangen bo- og eldresenter, SABE, resepsjonen

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på:
Sjøvegan videregående skole, 4 sept. mellom kl. 11.00 og kl. 13.00

Valgstyret i Salangen