Som vedlegg til utredningen ligger to dokumenter fra Kommunenes sentralforbund knyttet til forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Det er viktig å merke seg at det tallmaterialet som der fremkommer er høyst usikkert, da det bygger på et forslag i en flyfoto-sjoevegan.jpg svært tidlig fase.

Utredningen er i hovedsak utført av administrasjonen i Salangen kommune, med støtte i bl.a. data fra Fylkesmannen i Troms og SSB. Dokumentet vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget  i forbindelse med den planlagte folkeavstemningen hvor man skal ta stilling til en sammenslåing eller ikke.

Til nedlasting: