Salangen kommune har følgende tilskudd til fordeling:

  • Aktivitetsstøtte til idrett, sang og musikk; søknadsfrist 01.05-2016 til Salangen idrettsråd og Salangen sang og musikkråd.
  • Aktivitetsstøtte lag og foreninger generelt; søknadsfrist 01.05-2016 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN
  • Driftstilskudd sommer og vinteranlegg; Søknadsfrist 01.05-2016 til Salangen idrettsråd.
  • Kurs og konferansestøtte; Søknadsfrist 01.05-2016, men kan også sendes hele året før 15.11-2016 til Salangen kommune, kulturseksjonen, 9350 SJØVEGAN.

LES HER FOR MER INFORMASJON