Universell utforming - innspill

Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak.  
I samfunnsdelen må det gjøres nødvendige drøftelser og vurderinger i forhold til strategier og føringer som kan sikre at universell utforming er et grunnleggende prinsipp i all planlegging i kommunen.

Les mer i planprogrammet (PDF)