Hensikten med gruppa er, på et tidligst mulig tidspunkt, å gi hjelp og veiledning samt sette inn gode tiltak til barn, unge og deres familier som er i tefbus-logo.jpgen vanskelig livssituasjon.

Med vanskelig livssituasjon tenker vi for eksempel fysisk eller psykisk sykdom, rusproblematikk, voldsproblematikk, samværsordninger med mer.

Koordinator for gruppa er enhetsleder for barnehagen, men du må gjerne kontakte den i gruppa som det føles mest naturlig for deg å snakke med. Alle medlemmene i gruppa har taushetsplikt.

Faste medlemmer i gruppa:

TEFBUS
Faste medlemmer Telefon
Helsestasjonen v/ Kari Børve Tlf. 77172180
Psykiatritjenesten v/ Ingeborg Sagerup Tlf. 77172076
Barneverntjenesten v/Anne Grete Aanes og Hilde Løvberg Tlf. 77172055
PPT v/ Veronika Nordseth-Daleng Tlf. 77172804
Salangen skole v/ Kristin Fagertun Hofstad og Lisa Nordhus Tlf. 77172175 
Vasshaug barnehage v/ Liz K. Heggelund og Veronica Johansen Tlf. 77172132

Last ned mer info: